Onze club

kevin kreuger

Wij zijn Aristos. De meest toonaangevende handbalclub van Amsterdam. De afgelopen zeven jaar hebben wij een snelle opmars gemaakt in de Nederlandse handbalwereld. In 2009 speelden onze heren nog in de tweede klasse. In 2014 promoveerden wij naar de eredivisie.  

Ons succes is sterk verankert in onze visie. Wij zijn de club waar prestatie, plezier en een maatschappelijke carriere hand in hand gaan. Veel handballers beeindigen nog voor hun 25ste hun topsportcarriere. Het trainen en spelen van verre uitwedstrijd kost veel tijd en vraagt veel offers in hun sociale leven. Wij hebben geprobeert deze dimenties met elkaar te verenigen en met succes. Onze herenselectie traint twee keer per week en komt uit in de eerste divisie.

Bij handbalvereniging Aristos Amsterdam gaan prestatiesport, plezier en een maatschappelijke carriere hand in hand

Aristos is gebouwd op vier pijlers, te weten: breedtesport, prestatiesport, gezelligheid en betrokkenheid.

 1. Breedtesport
 • Aristos is in de kern een breedtesport vereniging, het streven is om in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd te zijn.
 • Alle spelende leden betalen contributie, Aristos betaalt geen vergoedingen aan spelers.
 1. Prestatiesport
 • De eerste seniorenteams (selectie) spelen wedstrijdsport; dit heeft de volgende consequenties:
 • Voor die teams bestaat er een verplichting tot trainen.
 • De door de vereniging aangestelde trainer(s) voeren een eigen technisch beleid en bepalen wie waar in de selectie speelt. Het technisch beleid dient wel te zijn afgestemd op de sportieve doelstellingen van Aristos. Doelstellingen worden bepaald in samenspraak met de TC, bestuur en betrokken spelers/speelsters.
 • Selectieteams krijgen voldoende trainingsruimte, in overleg met de trainer(s) qua frequentie en tijdstip. Het uitgangspunt is dat er in eigen hal wordt getraind.
 • Voor de wedstrijden van het eerste herenteam wordt toegangsgeld gevraagd.
 • Aristos is van mening dat bij prestatiesport het gebruik van hars wenselijk is.
 • Trainers van onze selectieteams dienen gediplomeerd te zijn.
 1. Gezelligheid
 • Aristos ziet gezelligheid als primaire voorwaarden voor het zijn van een vereniging. Gezelligheid en de daaruit voortvloeiende vriendschappen vormen dan ook het fundament van onze vereniging.
 • Aristos streeft er naar minimaal vier keer per jaar een clubfeest te organiseren. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze feesten ligt bij de feestcommissie.

4. Betrokkenheid

 • Taken binnen de vereniging worden op basis van vrijwilligheid vervuld. In een aantal gevallen worden onkosten vergoed, na een akkoord van het bestuur.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij vrijwilligerswerk doet.

Aristos onderkent het belang van naamsbekendheid en publiciteit. Hiertoe worden meerdere initiatieven genomen: weekbladen, digitale media en sociale media. Ook de aanwezigheid van zowel de sport als de club op basisscholen in de buurt is belangrijk om potentiële leden naar de club te krijgen.